Tallers

Taller 1
Taller 2

Descripció

Els tallers són un servei per acollir en residència artistes, productors culturals, col·lectius i entitats que estiguin desenvolupant una recerca artística, un procés de creació o un projecte específic. Les estades als tallers seran d'un mínim d'un mes i un màxim d'un any. Els tallers poden ser d'ús individual o compartit en funció del tipus d'activitat que s'hi desenvolupi.

El BaumannLab disposa de:

  • El Taller 1 (30 m2)
  • El Taller 2 (18 m2)

Els tallers estan equipats amb taula de treball, prestatgeria, guixeta, presa de corrent elèctric i accés a internet i calefacció. El Taller 1 compta amb pica d’aigua. Els/les residents tenen la possibilitat d'utilitzar, dins dels horaris i les condicions marcades pels responsables del centre i la seva programació, el medialab i els seus recursos. Els tallers tenen accés directe pels / per les residents d'acord a les condicions d'ús vigents.

Accés als tallers

L'accés als tallers serà a través de convocatòria pública, tot i que també es contempla la invitació directe per part del BaumannLab dins de les produccions pròpies. En el cas que algun taller estigui lliure, fins a la propera convocatòria, es podrà posar a disposició d'usuaris i entitats en règim de lloguer.

  • Convocatòria de residències d'artistes i projectes. Convocatòries.
  • Projectes i artistes en residència.
  • Preus públics de lloguer. (al pdf adjunt)

 

Adjunt: 
(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)