Setembre 2018

10.09.2018

Beca a projectes d'arts visuals o pensament contemporani. Es poden presentar creadors i productors culturals que estiguin o vulguin desenvolupar un projecte artístic o proposta cultural vinculat a la creació contemporània, ja sigui en la seva fase de recerca o de realització, producció o difusió. Poden optar també agents, entitats o col·lectius d'altres camps professionals que proposin una interacció entre pràctica artística i context.

Té una dotació econòmica de 1.800€ per producció i honoraris.

10.09.2018

“Ad cum panis (Acompanyar en llatí): Acció de caminar al costat d’una persona, compartint alguna part de la seva vida. No és mai fer de vigilant o protector que evita l’aparició dels riscos o que intenta impedir les equivocacions. Acompanyar consisteix en compartir el ‘pa’ en el camí.” 

L’objectiu d’aquesta modalitat és fomentar el treball conjunt entre un/a estudiant menor de 20 anys (de batxillerat artístic, cicles formatius, graus universitaris, etc.) i un/a artista consolidat/da o professionalitzat/da a partir d’aquest idea d’acompanyar. 

03.09.2018

Convocatòria per a la investigació o producció en l’àmbit de l’art digital i l’experimentació audiovisual. L’objectiu d’aquesta beca és fomentar la creació de projectes que relacionin art i noves tecnologies i la recerca en aquest camp.

L'ajut inclou una dotació de 1.000€ per material i honoraris.

Convocatòria adreçada a joves de fins a 35 anys (nascuts de 1983 en endavant) o que formin part de col·lectius on més de la meitat compleixen aquesta condició. Es podrà presentar un projecte individualment o en col·lectiu.

03.09.2018

Convocatòria adreçada a joves fins a 35 anys (nascuts de 1983 en endavant). Es podrà presentar un projecte individual o col·lectivament. L'ajut inclou una dotació de 1.000€ per material i honoraris.

03.09.2018

Convocatòria per a dissenyar una proposta d’accions formatives en el marc del programa de formació del BaumannLab. Les accions formatives hauran de tractar un mateix concepte o línia discursiva que tingui a veure amb el context de Terrassa, els seus barris, habitants, les seves les rodalies, etc.

03.09.2018

El BaumannLab obre la convocatòria anual de beques de suport a la creació artística per a projectes d’arts visuals o pensament contemporani amb la finalitat de donar impuls a les trajectòries individuals i als processos creatius, i fomentar àmbits i contextos específics en els quals desenvolupar oportunitats de creació. Les beques són:


Beques de suport a la poducció i creació. Modalitat: Creació Jove  - 1.800€
Per a projectes d’arts visuals o pensament contemporani 

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)