SESSIÓ 5

Avui introduim el concepte de ‘mapejat’ com a format o estratègia de treball comuna dels tres projectes finals que es realitzin.
Redefinim el tema d’aquesta manera: Mapejat (donar altres visibilitats) dels espais públics i els usos per part de joves i no joves a partir del treball dels propis joves.

Tornem a jugar amb preguntes que ens ajudin a pensar el tipus de mapeig:

- Llocs on estem i a on no estem. / CARTOGRAFIA
- Coses que fem i coses que no fem / USOS I HÀBITS
- Per on passem i per on no passem / FRONTERES i ITINERARIS
- Amb qui ens ajuntem i amb qui no ens ajuntem / ELS ALTRES
- Com ens relacionem entre nosaltres, i amb els altres / COMPORTAMENTS
- Què hi ha en el territori / SONS, OBJECTES, ETC.
- …

Abans de començar a concretar els projectes, expliquem on volem arribar: l’objectiu és fer una publicació-exposició col·lectiva que reculli els resultats del treball desenvolupats per cada grup. Proposem que la publicació-exposició també mostri el procés de treball que s’ha desenvolupat. I per últim es pensaran accions de retorn i difusió en relació a cada grup i territori.

I expliquem com ho farem:
Dissenyarem 3 processos de treball i triarem si els fem tots tres o fem tots el mateix.
Procés 1: Dissenyar itineraris de despla‚aments dels joves dins de la ciutat
Procés 2: Observar i documentar un espai durant 24 hores
Procés 3: Construir un diàleg entre els usos actuals dels espais públics i la memòria d’aquell espai
Procés Transversal: conceptualització d’items similars aplicables als tres processos (espais de por, fronteres, ocupacions ilegals, etc.)

A continuació es posen a treballar per grups. Se’ls hi entrega un document amb un guió que els ajudarà a: concretar les fases, el cronograma i calendari de feina, definir les dinàmiques de treball, el tipus d’accions i intervenció de cada membre de l’equip, com també els recursos i mecanismes de treball entre equips.

joves, mapejat, visivilitats, espais públics, treball
joves, mapejat, visivilitats, espais públics, treball
joves, mapejat, visivilitats, espais públics, treball
joves, mapejat, visivilitats, espais públics, treball
etiquetes: 
(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)