SESSIÓ 3

Avui hi ha la necessitat de tornar a explicar què és el BaumannLab i el lligam que pot haver amb el treball dels educadors.

Tot seguit, d’acord al tipus d’interessos, problemàtiques i punts forts i febles a l’hora de treballar amb els joves i entre els mateixos educadors que van sortir en la darrera sessió, es planteja una temàtica concreta com a punt de partida: “Joves i territori”.

En primer lloc es llencen un seguit de preguntes que ens han d’ajudar a ampliar el tema i posar a damunt la taula les respectives necessitats i interessos:

Com circulen formalment els joves en el territori?
Quins són els diferents territoris dels joves en relació a la ciutat?
Quines formes d'ús tenen els joves del territori?
Quin territori abarques en le teva intervenció i quin/s no?     
Com et relaciones tu com educador amb el territori?

Per últim, es creen tres grups de treball segons afinitats, que siguin sostenibles en relació al seu treball diari i que siguin interdisciplinars.

 

baumann lab, treball, educadors, Joves i territori, joves
baumann lab, treball, educadors, Joves i territori, joves
baumann lab, treball, educadors, Joves i territori, joves
baumann lab, treball, educadors, Joves i territori, joves
etiquetes: 
(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)