SUPORT PRODUCCIÓ ARTÍSTICA. MODALITAT: ACOMPANYAMENT (AD CUM PANIS)

“Ad cum panis (Acompanyar en llatí): Acció de caminar al costat d’una persona, compartint alguna part de la seva vida. No és mai fer de vigilant o protector que evita l’aparició dels riscos o que intenta impedir les equivocacions. Acompanyar consisteix en compartir el ‘pa’ en el camí.” 

L’objectiu d’aquesta modalitat és fomentar el treball conjunt entre un/a estudiant menor de 20 anys (de batxillerat artístic, cicles formatius, graus universitaris, etc.) i un/a artista consolidat/da o professionalitzat/da a partir d’aquest idea d’acompanyar. 

La beca està dirigida a el/la artista que és qui farà la proposta sobre com dur a terme el procés artístic a desenvolupar amb l’estudiant.

Modalitat oberta a qualsevol persona a títol individual, entitat o col·lectiu amb coneixements i/o experiència en l’àmbit de les arts visuals i les pràctiques artístiques contemporànies, en la gestió cultural, en l’assessorament artístic, etc.

La beca té una dotació econòmica de 1.000€ que s’hauran de destinar a material (60%) i a honoraris (40% com a màxim).

Enllaç a la seu electrònica per fer el tràmit

 
(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)