DISSENY D'ACCIONS FORMATIVES

Convocatòria per a dissenyar una proposta d’accions formatives en el marc del programa de formació del BaumannLab. Les accions formatives hauran de tractar un mateix concepte o línia discursiva que tingui a veure amb el context de Terrassa, els seus barris, habitants, les seves les rodalies, etc.

Podran estar adreçades a:
- Creadors i productors culturals joves, oferint-los eines per facilitar la seva professionalització, desenvolupament i/o millora de la seva pràctica.
- Professionals i voluntaris de l'àmbit del treball amb joves o infants, entitats i institucions, per tal que puguin incorporar processos de treball relacionats amb la creació i producció  cultural al seu entorn d'intervenció.
- Joves per a acostar-los els processos de creació contemporanis.

L'ajut és de 1.800 €, el 75% s’haurà de destinar a les despeses de les formacions (talleristes i material) i el 25% restant podrà ser per a honoraris. Les tasques que caldrà assumir seran el disseny del projecte, la coordinació amb els ponents, la realització dels contactes amb altres agents en cas que sigui necessari, el disseny de la difusió i el desenvolupament d’estratègies per incentivar la partipació a la formació. El BaumannLab assumirà les tasques administratives relacionades amb la gestió de les inscripcions i donarà suport en la difusió.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és fer una recerca de persones professionals o semi-professionals del territori amb idees i propostes que puguin aportar valor afegit al programa de formació del BaumannLab, i possibilitar la posada en pràctica i l’experiència professional d’un projecte d’aquest tipus en un centre de creació.

Enllaç a la seu electrònica per fer el tràmit

 
(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)