INTRODUCCIÓ A PROCESSING: PROGRAMACIÓ CREATIVA I ART INTERACTIU

19, 20 i 21 de setembre_11 a 14 h

Fins 35 anys - 20,15€_+35 anys 22,22€

Imatge, gràfica, animació: Processing representa una poderosa eina per generar i controlar fluxes digital a temps real! Mitjançant un treball pràctic guiat, coneixerem els conceptes i tècniques bàsiques per adquirir una primera base de programació creativa.

- Què és Processing, què puc fer?

- Creativitat i programació

- Entrades i sortides

- Gràfica i geometries digitals

- Animació i moviment

- Lògica i control

- Utilització de llibreries de Processing

- Exportar i publicar

- Com (auto)aprendre més

Material: Cada participant haurà de portar el seu ordinador portàtil amb la darrera versió de Processing instal·lada (https://processing.org/download), en cas de no disposar d'ordinador o qualsevol problema amb la instal·lació del programa, contacteu amb nosaltres.

* Giovanni Marco Zaccaria

Artista digital i de mitjans interactius. Enginyer de formació, treballa com a artista, consultor i educador independent.

Torna a l'Escola Postestiu

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)