CREATIVITAT I IMPRESSIÓ 3D

12, 13 i 14 de setembre_11 a 14 h

Fins 35 anys - 20,15€ _ +35 anys - 22,22€

A partir del disseny d'objectes senzills aprendrem a utilitzar la tecnologia d'impressió 3d fent ús dels recursos oberts disponibles a internet. Aquests ens ajuden a pensar en la impressió 3d, no només com una tecnologia de producció d'objectes, sinó també com una manera de pensar-los. En aquesta manera està el potencial creatiu de la impressió 3d.

Sessió 1

- Què és i com funciona una impressora 3d?

- Eines open source que ens ajuden a fer realitat les nostres idees

- Coneixerem projectes artístics que han utilitzat la impressió 3d com a eina creativa

- Introducció al software de dibuix Sketchup

Sessió 2

- Cada participant dissenyarà un element d'unió i el dibuixarà amb l' Sketchup

- Preparació d'arxius digitals per la impressió 3d amb Netfabb i Cura

- Imprimim les nostres figures amb la impressora RepRap

Sessió 3

- Dibuixarem una figurada creada per nosaltres amb MeshMixer

Material: Cada participant haurà de portar el seu ordinador portàtil amb els següents programes instal·lats: Sketchup, Meshmixer, Cura i Netfabb, en cas de no disposar d'ordinador o per qualsevol problema amb la instal·lació dels programes, contacteu amb nosaltres.

*Ariadna Fàbregas

Dissenyadora i professora de disseny de producte de l'escola Eina de Barcelona. Actualment està fent treball de recerca al voltant de la impressió 3d des de la perspectiva dels processos creatius.

Torna a l'Escola de Postestiu

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)