BECA ESPECÍFICA TAM! 2015

DESCRIPCIÓ

Aquesta és una convocatòria del TAM! Festival de músics emergents que s’obre amb la col·laboració del BaumannLab – Laboratori de creació jove, que està dirigida a professionals i amateurs dels àmbits de la fotografia, la creació audiovisual, el so, la il·luminació... que vulguin desenvolupar un projecte artístic que afavoreixi la visibilització, promoció i professionalització d’una formació musical (p.ex: videoclip, fotografies, escenografia amb art digital...).

L’objectiu d’aquesta beca és donar suport a joves creadors i afavorir que una formació musical emergent pugui millorar la seva posada en escena o donar-se a conèixer d’una forma creativa.

L'ajut inclou una dotació de 800€ per material i honoraris (màx. 400€) i la possibilitat d'ús del material i les instal·lacions del BaumannLab.

El projecte s’haurà de desenvolupar dins l’exercici 2016. Es podrà prorrogar més enllà d’un any en cas que les característiques del projecte ho facin necessari. Caldrà acordar-ho prèviament amb l’organització.

 

PARTICIPANTS

Convocatòria dirigida a professionals i amateurs inscrits a l’espai meeting del Festival de músics emergents TAM! 2015 que es posin d’acord amb una formació musical també inscrita al festival per a realitzar-lo. Hauran d’estar inscrites i que compleixin les condicions de participació. Les bases i informació concreta es podrà disposar el dia del Festival (24 d’octubre de 2015) o a la web www.tam.cat a partir d’aquest dia.

L'ajut inclou una dotació de 800€ per material i honoraris (màx. 400€). També es podrà optar a utilitzar els recursos del BaumannLab – Laboratori de creació jove (www.baumannlab.cat).

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Un membre de la Hawha Band, un membre de K-Soviet, un membre de l’entitat Final de Trajecte, un membre de la Casa de la música, un membre de l’associació Indirecte, un membre del Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa i un membre del Servei de Joventut i Lleure Infantil.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  1. Format:

En cas de sol·licitud presencial, s’han de presentar dues còpies de la documentació: una còpia en format paper (mida A4) i una còpia en format digital. El format en digital es pot presentar o bé en un CD amb arxius en format PDF o bé facilitant un enllaç on s’hagi penjat el projecte on-line.

  1. Documentació:
  • Document amb la proposta del projecte que es presenta a la convocatòria d'acord amb l’esquema que es podrà descarregar a tam.cat.
  • En cas que es vulgui presentar algun tipus de documentació en format de vídeo, digitals o textuals cal presentar-los en un CD o DVD, en cas de sol·licitud presencial o bé facilitant un enllaç on estigui penjada on-line.

 

DATA LÍMIT, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

Els projectes es poden presentar fins el 20 de novembre de 2015, a qualsevol dels registres municipals, personalment o per qualsevol de les formes establertes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

En cas de presentació per Correu Administratiu, es farà constar el destinatari següent:

TAM! Festival de músics emergents

Servei de Joventut i Lleure Infantil – Ajuntament de Terrassa

Av. Jacquard, 1

08222 Terrassa

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)