JORNADES ACOMPANYAMENT 2014-2015: DISSABTE

El dissabte 24 vam fer una jornada intensiva de treball dedicada a analitzar les propostes presentades, a donar suport a la concreció de les accions a realitzar i el seu desenvolupament i a la planificació del pla de treball.

El que preteníem en aquesta sessió era: posar en relació les persones implicades en els diversos projectes que estaran becats durant el 2015, donar-los suport en la conceptualització i la concreció del pla de treball i dibuixar un mapa de les accions conjuntes a realitzar per tal de planificar el pla de treball dels projectes i els punts d’intersecció entre ells.

Per a fer-ho vam perparar els tallers del BaumannLab de forma acollidora, amb diferents espais de treball i de relació. Per una banda hi havia l'arbre dels desitjos i temors, fet amb una construcció de cartró inspirat amb els objectes creats per les noies de Planeando truchas. Per altra, teníem un espai amb els cinc llenços de cada un dels projectes en blanc, preparats per ser manipulats. També teníem una mena de calendari anual per a col·locar-hi les diferents accions a realitzar de cada projecte i les conjuntes. I finalment un espai d'avituallament per a poder recarregar forces en qualsevol moment.

Després de les benvingudes i les presentacions, vam començar a treballar la conceptualització del projecte formulant-nos les preguntes: QUÈ VULL FER? PER QUÈ HO VULL FER? i COM HO VULL FER? Per a fer-ho vam utilitzar la dinàmica de les targetes en les que hi figuren uns conceptes com a punt de partida. El fet de parlar de diferents possiblitats que no ens havíem plantejat a priori, va ajudar a reflexionar sobre com hem plantejat el projecte. Amb aquestes targetes vam fer un esquema del projecte. 

Un cop acabat l'esquema ens vam dividir en dos grups per a obrir l'espai virtual a la web del BaumannLab per una banda, i per altra, per concretar el pla de treball mitjançant una graella en la que s'hi especificava de cada acció a realitzar les necessitats, col·laboracions, gestions, resultats esperats...

Amb tota aquesta feina feta vam dinar. En aquest punt es van incorporar unes convidades especials: la Pati Fornés treballadora del servei de joventut i organitzadora del Bau - baferades de poesia i l'Anna Brullet i l'Anna Fernández de Final de trajecte, el projecte de periodisme de proximitat de la ciutat encarregades de portar Surt de casa, una agenda cultural del Vallès Occidental. També s'hi va incorporar l'Aleix Gómez, tècnic del medialab.

Després de dinar cadascú va presentar el seu projecte basant-se en l'esquema realitzat durant el matí. La consigna era que la resta, participants i convidades, féssim preguntes a la persona que exposava per tal d'ajudar-la a concretar millor el projecte.

Vam acabar la sessió fent el mapa de les accions a realitzar per cada projecte i les conjuntes. Amb tot això ja anàvem fora d'hora i amb un grapat d'hores al damunt treballant, per tant, tot i que va quedar alguna cosa al tinter per abordar, vam concloure la sessió. Que això tot just és el començament!

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)