CULTURA LLIURE I LEGISLACIÓ EN EL SECTOR CULTURAL

En aquest bloc dins l'escola contínua sobre eines i recursos de cultura lliure parlarem sobre els models de gestió i producció en cultura lliure, i sobre com registrar i llicenciar una obra en save creative, creative commons i altres llicències, i les qüestions administratives que comporta. També parlarem de la legislació que regula l'inici de l’activitat professional com a artista i quines obligacions es té.

 

3 i 5 de març:

Models de gestió, producció i negoci a la cultura lliure i com registrar les nostres obres. Com es pot viure de la feina feta si aquesta és accessible a Internet per a tothom? Què són les llicències lliures i com utilitzar-les ? Com registrar les obres? Què és el Save creative, el creative commons, el copyleft, etc. 

A càrrec de: Communia

Projecte cooperatiu sobre desenvolupament de dispositius P2P, basats en el software lliure, en el lliure accés al coneixement, i sobre la comunicació dins els centres socials. Creuen que el coneixement ha de ser lliure, obert, horitzontal i accessible a totes les persones.

 

10 i 12 de març:

Autocupació en el sector cultural. Què cal fer per iniciar l’activitat professional com a artista? Què és l’IRPF? I l’IVA? Quines associacions d’artistes hi ha? Què ofereixen?

A càrrec de: Rubèn Guilanyà

Advocat del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Després de treballar pel bufet Uría Menéndez va decidir a fundar el seu propi despatx el Bufet Guilanyà. Ha col·laborat amb l’Associació d’artistes Visuals de Catalunya en l’assessorament a artistes i en formació.

 

Totes les sessions es faran de 17 a 20h als tallers del BaumannLab.

Preu: 19€

 

L'ESCOLA CONTÍNUA

Les darreres dècades s’han caracteritzat per un ràpid desenvolupament d’una tecnologia que està modificant els hàbits d’interacció entre persones i entre qui produeix i qui consumeix. Això s’ha traduït en formes de creativitat collectiva i en un ventall molt divers de relacions entre persones, entitats, empreses i institucions. S’ha passat d’un rol de consumidor/a passiu/va a que la ciutadania prengui part d’una forma més activa a la producció de coneixements, de continguts, i fins i tot de productes industrials. En aquest context s’estan generant nous entorns de col·laboració i de treball en xarxa, i de lliure circulació del coneixement com a estratègia per afavorir el creixement col·lectiu de la societat.

Des del BaumannLab volem impulsar aquesta escola contínua sobre cultura lliure per a posar a l’abast, conèixer i treballar les eines i recursos de cultura lliure, amb la finalitat d’explorar, investigar i experimentar quines oportunitats ens poden aportar i quines aplicacions poden tenir en l’àmbit artístic o el comunitari. L’escola està plantejada amb un model de programació en forma de blocs consecutius per tal de donar l’opció de crear una comunitat de persones interessades en el tema que investiguin, dialoguin, comparteixin experiències i impulsin projectes comuns en relació a les tècniques que es vagin aprenent en els diferents blocs.

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)