La nostra biblioteca

Processos creatius transformadors, Els projectes artístics d'intervenció comunitària protagonitzats per joves a Catalunya;
Marta Ricard i Masip Enric Saurí i Saula, 2009
Aquest llibre parteix del testimoni i les reflexions d'un grup de persones, col·lectius i entitats que desenvolupen propostes creatives amb una clara dimensió comunitària i que van participar en el seu moment de la primera recerca a Catalunya sobre els projectes artístics d'intervenció comunitària realitzats amb joves en territori català. La publicació ofereix les bases teòriques i metodològiques per al desenvolupament d'iniciatives on es creuen l'art i la intervenció social i on la cultura no s'entén com un producte sinó com un procés col·lectiu de creació.

Criteri d'Art, Ciutat de Terrassa;
Toni Sanchez Tena, 2004
Mostra dels projectes més interessants dels artistes més destacats de la ciutat mitjançant la selecció Plàstiques per la Comissió Municipal d'Arts Plàstiques, configurada per experts en art i galeristes de la ciutat.

Sessió contínua;
Cova Macías, Carles Congost, Joan Morey, Mabel Palacín, Martí Anson, Dora García, Fernando Sánchez Castillo, Antonio Ortega, Tere Recarens, Xabier Salaberria, 2005
Exposició col·lectiva comissariada per Montse Badia que recull una selecció de treballs videogràfics realitzats en els darrers cinc anys per alguns dels artistes contemporanis més rellevants i significatius del nostre context. Al mateix temps, l'exposició es proposa analitzar i plantejar qüestions sobre la presentació, la comunicació, la producció i la recepció dels treballs artístics fets en vídeo.

P_O_3 Hiperpop;
Pauline Fondevila, Francesc Ruiz, Chuso Ordi, Nuevos Ricos, Azucena Vieites, 2007
Processos Oberts va a suposar la irrupció a Terrassa d'una fórmula llavors pionera, avui, amb aquestes tres edicions que ja formen part del nostre bagatge històric i cultral, i a les portes d'una quarta, es pot dir que P_O_ és, més que una aposta, una actitud: el que va a començar sent un projecte experimental és avui una via oberta tant a les inquietuds que es donen a la nostra ciutat com a l'interès per l'art contemporani interrelacional de comunicació i encontre.

El geni de les coses;
Oscar Abril Ascaso, Kim Adams, AZÚAMOLINÉ (Martín Azúa i Gerard Moliné), David Bestué / Marc Vives, Luis Gárciga, Joan López Lloret, Ricard Marxer Piñón, Enric Maurí, MINIM
(Motoshi Chikamori & Kyoko Kunoh), Jordi Mitjà, John Wood & Paul Harrison, 2010
Exposició itinerant del Programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona que, des de l'any 1997, dóna suport a les politiques municipals d'art contemporani de la nostra demarcació territorial.

Archipiélago, cuadernos de crítica de la cultura 77-78, El procomún o la reapropiación pública de lo público
Ignacio Sotelo, Takis Fotopoulos, Helene Hatzfeld, 2007
Revista bimestral de crítica de la cultura.

Km. 0 Art jove: pràctiques i representacions
Sala d'Art Jove de la Secreteria de Joventut, 2008
Amb les jornades Km. 0. Art Jove: Pràctiques i representacions, es procura generar un marc de reflexió a l'entorn de les diferents implicacions que té aquesta manera d'entendre i gestionar la creació emergent, amb la voluntat d'encetar un debat on conflueixin diferents maneres d'entendre l'art des de la perspectiva juvenil.

Intrfrncies 2003/2005
Susana Medina Manel Clot Cristian Añó Lídia Dalmau Ana Urdániz Teresa Rubio, 2003
Aquesta publicació és un reconeixement a la feina realitzada per tots/es els/les comissaris/es, artistes, gestors/es i col·laboradors/es, i vol ser un tribut a tots/es aquells/es que han participat i que han volgut establir aquest diàleg entre l'art i la ciutat. Amb el desig que Interfèrencies continuï obrint nous camins, presentem aquí aquesta publicació que no fa més que apuntar una petita part del que Interferències és per a Terrassa

Procesos Abiertos
Erick Beltrán Bik Van Der Pol Paco Cao Carolina Caycedo Raimond Chaves Daniel García Andújar Dora García Cova Macías Vahida Ramujkic Laïa Sadurní (Rotor) María Ruido, 2004
Publicació que pretén apropar diferents projectes artísitics participants a P_O_ a la ciutadania de Terrassa. Tots representen una dimensió internacional i suposen una ampliació de la pràctica artística als àmbits de la publicitat, el disseny, l'activisme i la cultura cívica, així com una formulació del model d'artista, cada vegada més compromès amb les tensions i dinàmiques del món que l'envolta. 

Sit Manresa, Servei D'interpretació Territorial
Sitesize, 2008
El SIT (Servei d'Interpretació Territorial) s'ofereix com una plataforma de producció i d'intercanvi de coneixement territorial local, amb la finalitat d'avaluar la transformació present i futura del territori. Una auditoria territorial pública i col·lectiva, que ha de vincular-se necessàriament amb el planejament del territori i la cohesió social.

Interferències 2006, Peces per a un puzzle urbà
Ajuntament Terrassa, 2007
Reconeixement a la tasca de Manuel Sagade com a curador de l'edició de 2006, als ciutadans i ciutadanes que l'han fet possible i, sobretot, als ciutadans i ciutadanes que han volgut establir aquest diàleg entre art i ciutat.

Sala d'art jove 2008
Generalitat de Catalunya
La Sala d'Art Jove és un espai de la Secreterai de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l'art emergent. Aquesta publicació recull els projectes artístics presentats amb la programació 2008, els quals es van seleccionar per mitjà de la convocatòria pública que Sala d'Art Jove publica anualment. El llibre inclou documentació dels processos de producció i les activitats formatives.

Sala d'art jove 2009
Generalitat de Catalunya
La Sala d'Art Jove és un espai de la Secreterai de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l'art emergent. Aquesta publicació recull els projectes artístics presentats amb la programació 2009, els quals es van seleccionar per mitjà de la convocatòria pública que Sala d'Art Jove publica anualment. El llibre inclou documentació dels processos de producció i les activitats formatives.

Catalitzadors, Art, Edcucació, Territori
Ramon Parramon, Santiago Cirugeda, Amasté Jordi Canudas, Josep Maria Martín Sinapsis, Tanit Plana, Laia Solé Democracia, 2010
Catalizadors és la tercera part del projecte Accions Reversibles, i és una exposició que obre una via per a exemplificar de quina manera pràctiques artístiques, accions educatives i territori són barrejats amb diferents microllocs plantegen solucions i reaccions molt diverses. En el tipus de pràctiques que s'hi plantegen, els artistes, arquitectes, creadors o gestors culturals actuen de catalizadors d'una situació, d'un espai habitat, d'un servei o de llocs que ens resulten comuns.

Fèlix Bermeu, Vida soterrada
Paco Cao, 2004
Fèlix Bermeu, vida soterrada, supone una exploración narrativa nueva en la obra de Paco Cao, ya que se arrima a la convención biográfica en beneficio de un personaje, Félix, descubierto por el artista accidentalmente en el curso de una investigación paralela

Codi, De bones pràctiques professionals a les arts visuals
Associació d'Artistes Visuals de Catalunya Lluís Brun / AAVC, 2007
Aquesta publicació vol ser una eina per afrontar i normalitzar i millolar les relacions professionals entre els artistes visuals i els agents que intervenen en el sector. Recull una sèrie de documents que proposen un nou marc de relacions entre els sectors implicats. El Codi fa els plantejaments més bàsic i generals.

Art en contextos sanitaris, Itinerarís i eines per desenvolupar projectes col·lolaboratius
Sinapsis (Cristian Añó i Lídia Dalmau), Javier Rodrigo, Rachel Fendler, 2009
Manual didàctic que s'adreça a professionals de l'àmbit sanitari i de l'art contemporani amb voluntat d'estimular i acompanyar els processos de creació artìstics que es desenvolupin en contextos sanitaris. La publicació inclou un apartat dedicat a la contextualització d'aquestes pràctiques, tot repassant vuit projectes desenvolupats a Catalunya, País Valencià, Anglaterra i Escòcia.

Unidos por el flow
Patú Atunes, 2008
Recopilació del procés (inicis, desenvolupament i conclusió) de la primera fase del projecte "Unidos por el Flow", projecte en el que es van unir nois i noies de diferents orígens per gravar un disc, fer teatre, aprendre producció musical, compartir, conviure, emocionar...Presentació d'una experiència social innovadora en un barri cosmopolita i efervescent de Barcelona. Actuació educativa venerable o sencillament una oportunitat pels joves que han sabut treure'n profit?

Calàbria 147, Sala d'art Jove 2006/2007
Generalitat de Catalunya
Sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya és un equipament dedicat al treball amb artistes emergents. La seva programació s'articula per mitjà d'una convocatòria pública i de periodicitat anual, amb l'abast circumscrit a Catalunya i adreçada a joves menors de 30 anys.

Kairós, Moments de Claredat
Ane Agirre Loinaz,Juan Canela, 2009

97 empleades domèstiques
Daniela Ortiz, 2010
Projecte fotogràfic de Daniela Ortiz sobre treballadores domèstiques

El Poder de la convocatòria
Mireia C. Saladrigues, 2008
Investigació sobre quina és la recepció d'una proposta artística que té la voluntat d'implicar els mateixos receptors de l'obra. Per portar a terme aquesta recerca, les lletres que formen la frase “aquesta ha estat la capacitat de convocatòria del projecte que estàs veient” van ser retallades en pa. Cada lletra va ser enviada a una persona escollida aleatòriament de la guia de telèfons, demanant-li que la portés a l'EspaiDos de la Sala Muncunill de Terrassa per poder reconstruir la frase. 

En cos i ànima, Una dècada d'art emergent
Generalitat de Catalunya, 2010

Loop'10, Video Art Festival
Generalitat de Catalunya, 2010
En la seva vuitena edició, LOOP es consolida com el principal punt de trobada internacional de les persones interessades en videoart i atrau a Barcelona a un gran número de professionals de l'art contemporani.


La ciutat Reconeguda
Gemma Miralda, Marc Castellet
Proposa fotografiar els límits de la ciutat mogut pel propi desconeixement, en un moment de contínua expansió urbanística, de saber on comença i on acaba. Busca aquells espais urbans o semiurbans que coexisteixen en el límit d'una ciutat policèntrica.El fotògraf s'acosta i observa on és la frontera entre ciutat i entorn natural

La ciutat condemnada al desert maleït
Teresa Puig, 2007
Projecte que repercuteix directament en la vida cultural de la ciutat alhora que vol ser una empenta en la difusió de la trajectòria d'una artista terrassenca, sent aquest el primer projecte que realitza per a la nostra ciutat.

La Descàrrega Discogràfica
Mery Cuesta, Clara Miralles, Fran Meana, Llure Brucke, Sira Piza, Laura Cardona, 2008

Jovenes, hacktivismo y sociedad de la informacion, Recorrido introductorio por el activismo tecnológico en Cataluña
Juan Carlos Aceros Bualdrón, 2006
Aproximació a les relacions entre la joventut, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC's) i la política no convencional a Catalunya. Tracta sobre formes en les que joves i adults joves utilitzen el desenvolupament alternatiu de software i hardware per construïr una societat que consideren més habitable. Les TIC han estat adients per les cultures juvenils i han estat incorporades pels moviments socials. Aquest exercici d'apropiació i també de recreació, ha obert les portes a nous tipus de ressisència simbòlica, crítica soical, producció cultural i lluites contra la dominació.

Finestra Oberta, Joves, creació i comunitat
Carme Mayugo, Xavi Pérez, Marta Ricart, 2004
Aquesta publicació recull les reflexions del grup de treball sobre Joves, creació i comunicat  que es va reunir mensualment entre el novembre de 2002 i el maig de 2003.

Inter arts, Access of young people to culture
Interarts, 2010
L'accés de la gent jove a la cultura com a actors i usuàris és una condició essencial per la seva plena participació a la societat. L'accés a la cultura pot reforçar la conciència de compartir una herència cultural comú i promoure una ciutadania activa oberta al món. La implicació en l'activitat cultural pot permetre a la gent jove expressar la seva energia creativa i contribuïr al seu desenvolupament personal i al seu sentiment de pertinença a la comunitat. L'estudi va ser elaborat al 2009.

Local / Visitant, Art i Creació en l'Espai Social
Ramon Parramon Editorial Tenov, 2007

Una Terrassa tropical, Interferències'09
Lluc Mayol, 2009
L'Ajuntament de Terrassa aposta per la investigació, la creació emergent i la producció artística. Interferències treballa per una banda, per apropar les propostes artìstiques a la ciutadania de Terrassa i per obrir una via de difusió per a artistes i curadors del nostre context. Una Terrassa Tropical cumpleix tots els objectius i pren el títol del fanzine local de Terrassa Tropical; s'endinsa en el món de l'autoedició i de com tots, no solament els professionals de l'àmbit, podem aportar continguts artístics al nostre entorn.

Transductores Pedagogias colectivas y politicas especiales, Pedagogía colectivas y políticas espaciales
Centro Jose' Guerrero
Aquest llibre reuneix el treball de 13 grups internacionals que articulen la pràctica artística, la intervenció política i l'educació. Es tracta d'experiències emmarcades dins del camp de les pedagogies col·lectives on es tracten problemes socials específics mitjançant el desenvolupament sostenible, la participació ciutadana i la cultura visual.

Can Xalant 01 2006, Anuari
Patronat de cultura de Mataró, 2006
Aquest anuari és una mostra més que evidencia el que ha estat una bona notícia per la comunitat artística en general i por la ciutat de Mataró en concret. Can Xalant és un centre de creació, i la formació i la difusió són els tres elements que configuren una política cultural. Can Xalant, juntament amb Ca l'Arenas, centre d'art del Museu de Mataró, han estat els projectes que han de permetre  més projecció artística a partir d'aquest concetes.

Art, Experiències i territoris en procés, Art/territori/local/ultralocal/activisme/transformació/art/pedagogia
Ramon Parramon, 2006
Art, experiènces i territori en procés, constitueix una visió expandida de l'activitat creativa que interfereix en el territori i planteja una revisió de l'espai des s'una perspectiva postdisciplinària. Combina la presentació de projectes específics realitzats en diferents ciutat amb reflexions que procedeixen d'artistes, pensadors, activistes, educadors, arquitectes, geògrafs i gestors culturals. Els apartats en qué s'articula constitueixen línies d'interès que s'han anat esbossant en les diferents edicions del projecte IDENSITAT.

Accions Reversibles, Art Educació Territori
ACVIC, 2008
Aquesta publicació reuneix diferents activitats organitzades per ACVIC, Centre d'Arts Contemporànies, entre el novembre de 2008 i desembre de 2009. La publicació proposa una progressiva gradació entre projectes, col·lectius i institucions a través de diverses pràctiques artístiques. El concepte "accions reversibles" fa referència a la noció de reversibilitat entesa com la condició en que tots els elements que actuen estan presents amb diferents graus de depedència recíproca.

P_O Complot p-oberts
Erick Beltrán, Bik Van Der Pol, Paco Cao, Carolina Caycedo, Raimond Chaves, Daniel García Andújar, Dora García, Cova Macías, Vahida Ramujkic, Laïa Sadurní (Rotor), María Ruido, 2004

Educació per a la ciutadania
Joaquim Garcia Roca, 2007
Educació per la Ciutadania, una nova àrea de coneixements, introduïda per la LOE en el sistema escolar, s'ha convertit en un camp minat per judicis i sospites. Si es tractés, d'un episodi més en la renyida discordança política actual, nómes caldria esperar que aparegués una altra vegada el guió; però aquest cop, es qüestionen els grans consensos educatius, les finalitats mateixes de l'educació i àdhuc la legitimitat dels seus actors.

La Tragedia del copyright, Bien común, propriedad intelectual y crisis de la industria cultural
Igor Sadaba, Mario Dominguez, Jaron Rowan, Ruben Martinez, 2013
Els representants de les grans corporacions i de les indústries culturals parlen del model comercial que durant l'últim segle ha hegemonitzat les formes de producció intel·lectual i creació cultural, com si es tractés d'un ecosistema tancat que hauria arribat als nostres dies de forma harmònica i desconflictivitzada. Segons aquesta lectura, aquest suposat ordre natural, basat en els títols de propietat sobre obres fruit de processos creatius i d'investigació, es veurien avui amenaçats per la irrupció d'internet i de la cultura de la descàrrega i l'intercanvi associada a aquesta.

Can Xalant 02 2007, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró
Patronat de cultura de Mataró, 2007

Amb "Un node de connexions", Can Xalant ha experimentat un posicionament al territori admirable i transversal. Aquest 2007 s'ha presentat Xarxaprod (Xarxa d'Espais de Producció Artística de Catalunya) i també s'han consolidat i s'han encetat col·laboracions amb entitats, fundacions i agents relacionats amb la cultura contemporània que sens dubte solidifiquen el projecte. Aquest segon anuari evidencia la contudència d'un projecte jove però amb una accelerada trajectòria ascendent, fruit d'una gestió eficaç, i la implicació inquüestionable de tots els que hi han col·laborat.  

Educació social, Revista d'intervenció Socioeducativa
Gabriel Robles, Diana Civila, Francisco Jose' Guerrero, 2004
Et presentem a la persona que decidirà sobre els assumptes que, com a jove, t'interessen: treball, habitatgem cultura, lleure, desenvolupament sostenible...

Confluències en un interval o mapes en la memòria
Mercè Alsina, 2007
Segons el diccionari de la llengua catalana un aparador és una vitrina generalment situada a l'exterior d'un establiment, on són exposades  mostres dels articles que hi venen. L'aparador del Museu Municipal Joan Abelló de Mollet del Vallès és tot el contrari, no ens mostra el que hi ha a l'interior sino que, projecta allò que s'està fent a l'exterior. Aquest peculiar espai que no deixa indiferent a ningú, ha provocat que Mollet sigui un punt de referència en el programa de les arts visuals, de l'art emergent. El catàleg que teniu a les mans és el fruit d'aquest últims dos anys d'un total de sis, per tant, una experiència consolidada en el panorama de les arts visuals que no ens deixa de sorprende i provocar.

Culturas Juveniles, Formas políticas del desencanto
Rossana Reguillo, 2012
Ser jove avui a Amèrica Llatina no resulta una tasca fàcil. Aquest llibre es proposa ensenyar que la categoria "jove" exigeix quelcom més que paràmetres biològics per ser plenament compresa. Aquest llibre aspira a mantenir actiu un debat fonamental: el de la gent jove que fan el món de demà.

Pensar con mover, Un encuentro entre danza y filosofia
Marie Bardet, 2008
Llibre polifònic que reuneix les veus d'escriptors, filòsofs, ballarins, coreògrafs...."Pensar con mover", aconsegueix a més el prodigi de posar en funcionament una de les filosofies més potents de la vida, del temps, de la creació, la de Bergson, enmig de totes les inquietuts immanents a la dansa.

La caza del ciervo
Brian Skyrms
Brian Skyms compara la cacera de la llebre, on l'absència de cooperació comporta una minsa recompensa, amb la cacera del cèrvol, que requereix més cooperació i on la recompensa és també molt més gran. D'aquesta metàfora arrenca un incisiu anàlisi al voltant de la presa de decisions sobre bases racionals.

Can Xalant 2009/2010
Ajuntament de Mataró, 2010
Can Xalant és un projecte de fruit del conveni entre l'Institut Municipal d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, gestionat conjuntament per Trànsit Projectes i ACM, Associació per la Cultura i l'Art Contemporani de Mataró

Pedagogía invisibles, El espacio del aula como discurso
Maria Acaso
Els docents que assumeixen que l'educació es troba estancada en un paradigma obsolet, tenen la responsabilitat de desenvolupar l'educació del segle XXI. La obra es divideix en dues parts: una teòrica, en la qual la semiòtica s'uneix a la pedagogia i s'explica com i per què migrar el concepte currículum ocult al concepte pedagogies invisibles, i una segona en la qual s'explica com aplicar la semiòtica a l'aula mitjantçant el mètode DAT (Detectar, Analitzar, Transformar) a través de l'exposició de 13 estudis de cas.

Archipiélago cuadernos de critica de la cultura 55, Propriedad intelectual y libre circulación de ideas ¿Derechos incompatibles?
Loïc Wacquant, René Van Swaaningen, Bernard E. Harcourt, Nils Christie, David Garland, Emmanuel Rodríguez, 2003
Revista bimestral de crítica de la cultura 

Arte, ¿líquido?
Zygmunt Bauman
Segons Zygmunt Bauman, la nostra és una època d'acceleració de l'experiència, d' "imperi de l'efímer", d' "ascens de la insignificància"

XVI Biennal d'art contemporani català 2008
Generalitat de Catalunya
Setzena edició de la Biennal d'Art Contemporani Català. Aquesta consolidació és consequïència de l'energia, l'empenta i el bon criteri del seu principal promotor, Josep Canals, i de la qualitat de la proposta artística de la Biennal, que enguany ofereix a nou artistes joves l'oportunitat de donar a conèixer la seva obra arreu de Catalunya i Andorra.

Fenómenos Comunaes, Red de artes visuales de Medellín
Alcaldía de Medellín, 2013

CeRCCa, Centre de Recerca i Creació Casamarlés
Generalitat de Catalunya, 2014

A les vuit al raval, Lliebre i documental sobre el 15-m a Terrassa
Laia Carbonell, Ian Gehlhaar, Dídac García, Eduard Martín-Borregón, 2014

A la Mola
Guim Camps i Caterina Almirall, 2015

Manual de mapeo colectivo, Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa
Iconoclasistas (Pablo Ares y Julia Risler), 2013

Llibre Blanc de la Cultura a Terrassa

Ajuntament de Terrassa, 2015

 

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)