SENSE FILTRES

El projecte SENSE FILTRES és una proposta artística impulsada per tot l'equip de professionals del servei de Joventut per construir un altaveu que doni a conèixer què interessa als i a les joves de Terrassa. Es tracta de desenvolupar un projecte transversal a partir del context de treball de cada projecte i vinculat al BaumannLab. 


 / / / / QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

- Conèixer processos de treball artístics desenvolupats a partir de la participació dels i les joves i experimentar en la seva aplicació en les pràctiques educatives de l’equip de professionals del servei.
- Generar un projecte global que sigui viable en relació al dia a dia de l’equip i que ajudi a enfortir els lligams entre els diferents projectes del servei.
- Crear un espai on els i les joves puguin aportar una visió crítica sobre un tema en concret i que aquesta es pugui donar a conèixer a la resta de la ciutadania.
- Acostar les pràctiques artístiques als i les joves com a eina que poden utilitzar per a donar a conèixer el seu punt de vista sobre el seu univers, veure des d'un altre enfocament una realitat, etc.

Un dels objectius del BaumannLab és potenciar la recerca artística, i la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics i culturals. Això vol dir treballar per tal que els processos de treball artístic siguin utilitzats com a metodologia de treball, com a estratègia d'innovació, com a forma de comunicació qualitativa, com a forma de dinamització de comunitats, etc. en altres àmbits i entorns que no siguin pròpiament artístics. El primer àmbit amb el que sembla més interessant treballar és amb el propi servei de joventut.

Volem doncs explorar noves metodologies que ens ajudin a assolir els nostres objectius, fins i tot allà on no arribem, des d’altres maneres de fer. El treball amb processos de creació activa altres situacions i formes de relacionar-se amb la producció del saber que estan directament en sintonia amb els valors que definiran la societat i el mercat del treball del segle XXI.
 

/ / / / PROJECTES QUE HI INTERVENEN

Districte jove

El programa Districte Jove és un projecte d'intervenció socioeducativa a la ciutat de Terrassa adreçat als i les joves entre 12 i 25 anys. El projecte fomenta la participació activa a partir d'una oferta d'activitats lúdico-educatives gratuïtes pensades per aprofundir i treballar aspectes relacionals i personals dels i les joves. La programació té en compte la necessitat d'oferir activitats i recursos diferenciats per interessos i franges d'edat, amb l'objectiu de poder acompanyar els i les joves en la definició del seu itinerari personal. A més, qualsevol jove o grup de joves pot adreçar-se al servei per a proposar activitats de tota mena, en línia de potenciar la participació activa dels i les joves. La intervenció de districte jove es desenvolupa a partir de 5 espais dinamitzats per 4 parelles educatives.

http://casabaumann.cat/index.php/districte-jove

 

Oficina jove

Baumann Oficina Jove és un instrument específic que aborda les principals necessitats d’emancipació i autonomia dels i les joves de manera integral i global. Aquest servei pretén garantir l’accés a les persones joves als recursos que facilitaran l’assessorament i l’acompanyament en aquells aspectes de la seva vida quotidiana que més els preocupen. Els eixos sobre els quals es treballen són cinc: Educació i formació, Treball, Habitatge, Viatges, Relacions internacionals, Cultura, Cohesió social, Participació i Salut.

http://casabaumann.cat/index.php/oficina-jove

 

Punt Jove a l’Institut (PIDCES)

El Punt Jove a l'Institut descentralitza la informació de l'Oficina Jove i la fa arribar a tots els centres públics de secundària i a alguns centres concertats de la ciutat. L'objectiu del programa és mantenir informat i orientar a l'alumnat sobre diferents aspectes d'interès juvenil: formació reglada i no reglada, recursos municipals, salut, món laboral, mobilitat internacional, lleure, etc. També promou l'associacionisme estudiantil i la participació social i cultural dels i les joves. Aquestes accions les duu a terme a través dels Punts d'Informació als patis dels centres de secundària, passaclasses informatius i campanyes temàtiques.

http://casabaumann.cat/index.php/oficina-jove/participacio-estudiantil/punt-jove-institut

 

ArtDoules

Col·lectiu de recerca que indaga sobre les possibilitats de l'acompanayament de projectes culturals per facilitar-ne els seu desenvolupament. Realitzaran un projecte paral·lel, l'INALAMBRIK, que serà un mitjà d'intercomunicació entre els diferents espais de joves en els que es desenvoluparà el projecte Sense filtres per tal de Generar un relat d'aquest procés, Informar en temps real de les accions que es desenvolupin a cada node i Compartir aquestes narracions per fer explícita la dimensió comú del projecte.

http://artdoules.org

 

BaumannLab

BaumannLab és el laboratori de creació jove del Servei de Joventut centrat en la producció i suport a la creació artística de vocació multidisciplinar, que té com a eix central les arts visuals i el pensament contemporani.

Entre els seus objectius principals es troben afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica dels i les joves a través de les pràctiques artístiques, promoure la visibilització de l’univers juvenil i fomentar una xarxa de relacions entre institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns al BaumannLab. Una de les maneres de treballar aquests objectius és mitjançant la proposta de desenvolupar un projecte comú amb la resta de programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil.

bitàcora

Filtrar entrades per etiquetes:

ELS PROJECTES

Dilluns 16 de juny vam fer la gala de presentació dels projectes realitzats en el marc del projecte Sense filtres. Aquest primer any del projecte ens ha servit per explorar les possibilitats que pot tenir i posar a la pràctica altres metodologies de treball que no acostumem a utilitzar en el dia a dia dels projectes. Havent valorat els encerts i els errors d'aquesta edició, tenim clar que l'any que ve hi haurà un #sensefiltres2015.

Aquí teniu el resultat dels projectes:

 

Vesteix la Il·lu - Baumann Oficina jove

PRESENTACIÓ DELS SENSE FILTRES

Sensefiltres, joves, projectes artístics

El proper 16 de juny a les 18h. farem la presentació dels projectes desenvolupats en el marc del projecte Sense filtres. Més detalls en breu...

L'INALAMBRIK EN MARXA!!

Inalambrik és un mitjà d’intercomunicació entre els diferents espais de joves en els que es du a terme el projecte “Sense filtres“.

Els objectius son:

EXPLICACIÓ DELS PROJECTES

En el marc del projecte sensefiltres, els diferents projectes i espais joves del Servei de Joventut desenvoluparan una proposta per donar a conèixer els interessos dels i les joves.

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)