BaumannLab

QUÈ  ES   .   A QUI VA DIRIGIT   .   HISTÒRIA   .   EQUIP   .   PREMSA 

 

QUÈ ÉS?

BaumannLab és el laboratori de creació jove del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa centrat en la producció i suport a la creació artística de vocació multidisciplinar, que té com a eix central les arts visuals i el pensament contemporani.

Els seus objectius principals són els següents:

  • Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica dels i les joves a través de les pràctiques artístiques.
  • Promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa.
  • Facilitar la formació i professionalització dels i les joves creadors en relació a les pràctiques artístiques contemporànies.
  • Potenciar la recerca artística i la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics.
  • Fomentar l’establiment d’una xarxa de relacions entre institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns al BaumannLab, així com a través del treball transversal entre programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil.

En són trets distintius de la metodologia de treball d'aquest laboratori de creació la potenciació de sinergies entre accions diverses com la recerca, la producció, la formació i la difusió, així com l'heteogeneïtat dels públics i usuaris als quals ens dirigim i que volem posar en relació a partir dels projectes i serveis del BaumannLab.

 

A QUI VA DIRIGIT?

El BaumannLab promou accions de recerca, producció, formació, informació i difusió entorn a les pràctiques artístiques contemporànies dirigides: 

  • A joves i creadors/es joves
  • A entitats juvenils i de lleure infantil
  • A institucions i entitats que treballen amb joves
  • A la ciutadania en general

A joves i creadors joves

El BaumannLab ofereix suport als creadors i productors culturals emergents que vulguin desenvolupar un projecte o fer-ne difusió amb l'objectiu d'acompanyar-los en el seu procés de formació pràctica i professionalització, però també vol posar a disposició de tots els joves la possibilitat d'establir una relació amb la creació artística que vagi més enllà del consum passiu. Amb aquest objectiu les activitats del BaumannLab promouran activitats i projectes que fomentin la participació activa dels infants i joves en processos artístics que els convidi a desenvolupar actituds i punts de vista crítics.

A entitats juvenils i infantils

En el marc d'un treball amb xarxa amb el context específic en el qual desenvolupa la seva tasca el BaumannLab, volem establir sinergies amb les entitats juvenils i infantils. A part de posar a la seva disposició els nostres serveis i recursos per a la producció, volem treballar conjuntament per definir projectes comuns. També, si cal, facilitar les formacions i eines necessàries per ajudar a incorporar-hi les dinàmiques i els processos artístics, de manera natural i complementària, a l'activitat habitual de cada entitat.

A institucions i entitats que treballen amb joves

En la seva condició de laboratori integrat en un Servei de Joventut i Lleure Infantil volem plantejar processos de treball transversals que, des de la perspectiva de la innovació i experimentació cultural reforcin i impulsin els canals de col·laboració amb altres institucions que d'una manera o altra aborden la tasca de desenvolupar polítiques i accions que impliquen directament els i les infants i joves.

A la ciutadania en general

A partir de la tasca de difusió de tots els projectes que estiguem produïnt i del programa L'Antena volem treballar per difondre al conjunt de la ciutadania una visió sobre la realitat dels propis punts de vista dels i les joves. Els seus processos de creació i la construcció d'imaginaris que comporten permetran abordar la idea de cultura juvenil des d’una perspectiva més complexa i heterogènia, posant-los així en diàleg crític amb els estereotips construïts des dels mitjans de comunicació i els productes culturals d'entreteniment.

 

HISTÒRIA

L'espai físic on s'ubica el BaumannLab havia estat un alberg de joventut i un bar fins que en el 2008 es presenta a l'INJUVE (Instituto de la Juventud) un projecte d'adequació d'aquest espai per a la conversió en un Espai de Creació Jove. Amb la subvenció obtinguda es fa una remodelació dels espais amb aquesta finalitat.

Paral·lelament el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa treballa conjuntament amb el col.lectiu Sinapsis per dissenyar el pla d'usos del futur espai. Aquest procés es va desenvolupar seguint diverses línies de treball. Per una banda es van posar en marxa quatre sessions obertes als joves i les joves de Terrassa per recollir les opinions sobre què hauria de ser i quins serveis hauria d'oferir aquest futur equipament. També es va fer un treball amb tots els tècnics del Servei de Joventut per debatre les possibilitats de complementarietat i sinergies que es podrien crear des de l'espai de creació amb tots els altres projectes.

A partir d'aquest doble treball es va elaborar un Pla d'usos que ha servit de punt de partida per posar en marxa el Laboratori de Creació Jove.
Finalment el BaumannLab va obrir les seves portes al públic i usuaris el 26 de març de 2011. En un primer moment que aquest Laboratori de Creació Jove s'inicia en versió beta per tal d'ajustar el seu funcionament al context. En relació a les reaccions i sinergies que es vagin establint acabarem per consolidar el seu funcionament.

 

EQUIP

El BaumannLab és una iniciativa del Servei de Joventut i Lleure que es desenvolupa de manera integrada amb tots els seus altres projectes i serveis.

Per tal de facilitar la integració del BaumannLab en l’estructura de treball del Servei de Joventut, la gestió del projecte es duu a terme des del mateix servei per tal que el projecte pugui funcionar amb una dependència mínima d'agents externs però, alhora, tingui capacitat de mantenir el seu perfil específic, tant en relació a la seva identitat artística com en relació a un estil o manera de fer. Aquest punt de partida assegura la sostenibilitat del projecte i aporta, per la forma modular amb la qual es planteja, la flexibilitat suficient per a permetre obrir en qualsevol moment a terceres persones aspectes concrets de la gestió.
Actualment, la tècnica de joventut de referència del BaumannLab és la Laura Fusté. Per altra banda, és important destacar que, amb la voluntat d'establir xarxa amb el context proper i amb altres institucions i entitats amb objectius comuns, el BaumannLab forma part del Consell de la Cultura de Terrassa i és membre de Xarxaprod - Xarxa d'espais de producció i creació de Catalunya

DOCUMENTS

Tenir identitat, pautes de treball i futur

 

(ↄ) 2011 by communia.org (powered by Drupal)